Matthijskoene.nl

Schreef Telemann dit voor de panfluit?

Schreef Telemann dit voor de panfluit?

In samenwerking met het jonge ensemble Radio Antiqua nam Matthijs de Suite TWV 55 S:2 van G.P. Telemann op. Musicologen wereldwijd zijn er steeds meer van overtuigd geraakt dat dit stuk oorspronkelijk voor panfluit geschreven is.